EGİTİM DUYURUSU
05 Nisan 2022

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından, 06 Haziran 2022 - 01 Temmuz 2022  tarihleri arasında "Nütrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı "düzenlenecektir. Bahse konu sertifikalı eğitim programının başvuruları 18 Nisan 2022 - 29 Nisan 2022 tarihleri arasında alınacak olup, program sorumlusunun iletişim bilgileri aşağıda bulunmaktadır. Başvurular https://ekip.saglik.gov.tr/Account/Login?returnUrl=%2F duyuru ekinde bulunan“Başvuru Formu” doldurularak ekte yer alan mail adresine gönderilebilir.

 

 

 

 

Program Sorumlusu:Sevil YAZAR
Tel:0212 459 63 59
Mail:  istanbuleah.egitim@saglik.gov.tr