EGİTİM DUYURUSU
21 Şubat 2022

İstanbul il sağlık Müdürlüğüne bağlı hizmet veren Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 21.03.2022-29.04.2022 tarihleri arasında "Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı" düzenlenecektir. Bahse konu sertifikalı eğitim programının başvuruları 15.02.2022-04.03.2022  tarihleri arasında yapılacak olup, program sorumlusunun iletişim bilgileri ekte yer almaktadır. Başvurmak isteyen personeller https://ekip.saglik.gov.tr/Account/Login?returnUrl=%2F duyuru ekinde bulunan“Başvuru Formu”nu doldurarak yoğun bakım ünitesinde en az 2 (iki) yıl çalıştığını gösterir resmi yazı, aslı gibidir onaylı kimlik ve diploma fotokopisi ekte yer alan e-mail adresine gönderebilir.