5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ
04 Haziran 2021

              5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ


                     indir.jpg1972 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’nda alınan bir kararla 5 Haziran, Dünya Çevre Günü olarak kabul edildi. Çevre kirliliğini, insanoğlunun doğaya verdiği zarar olarak tanımlayabiliriz. Çevre kirliliği nedenleri arasında hızlı nüfus artışı, plansız kentleşme, kontrolsüz endüstrileşme ve doğal kaynakların ölçüsüz kullanılması gibi nedenler sayılabilir. Çevreye ve doğaya verilen zarar, tüm canlıların sağlığını tehdit etmektedir. Gelecek nesillere sağlıklı bir doğa, yaşanılabilir bir dünya bırakılabilmek için bugün doğaya yapılan tahribatı önlemek gerekmektedir. Her sene 5 Haziran’da çevre kirliliğine dikkat çekmek ve dünyada doğal hayatı ve doğal kaynakları korumaya yönelik alınması gereken önlemleri tartışmak ve bu konunun önemine vurgu yapmak adına çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için; kirlenmelerin önlenmesi, tabiatın korunarak tahribatının engellenmesi, yeşil alanların korunması ve artırılması ile kamuoyunun bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir. Gelecek yarınlara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak dileğiyle…