1-7 Kasım Disleksi Haftası
17 Ağustos 2021

1-7 Kasım Disleksi Haftası

Öğrenme, en yalın anlamda bilginin kazanılması olarak tanımlanırsa, bireyin bilgiyi kazanırken zorlanması sonucunda ortaya çıkan sorunlara da öğrenme güçlüğü denir. Özgül Öğrenme Güçlüğü olan çocuklar normal ya da normal üzerinde bir zekâya sahip, standart bir eğitim-öğretime rağmen kronolojik yaşına ve zekâsınauygun paralelliktebaşarı gösteremeyen; dinleme, okuma, konuşma, yazma, akıl yürütme ve matematik ile ilgili becerileri edinmede ve kullanmada belirgin güçlükler yaşarlar. Özgül Öğrenme Güçlüğüne dikkat çekmek amacıyla 1-7 Kasım Disleksi Haftasında farkındalık faaliyetleri yapılmaktadır.

Bu kapsamda hafta boyunca ilimizdeki ilkokul ve anaokulu öğretmenlerine yönelik olarak “Özgül Öğrenme Güçlüğü ve Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele” konularında eğitimler düzenlenmiş ve broşür dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

IMG-20191112-WA0005.jpg

IMG-20191112-WA0006.jpg

IMG-20191112-WA0007.jpg

IMG-20191112-WA0008.jpg

IMG-20191112-WA0009.jpg