İntiharın Önlenmesi Konusunda Farkındalık Yaratılması ve İntiharın Azaltılması
14 Eylül 2018

Bakanlığımız Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı'nda yer alan "İntiharın Önlenmesi Konusunda Farkındalık Yaratılması ve İntiharın Azaltılması" hedefleri doğrultusunda 2. İntiharı Önleme Kurulu; Müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Onur ŞİMŞEKYAKAR başkanlığında 07.08.2018 tarihinde Müdürlüğümüz toplantı salonunda toplanmıştır. Bahse konu kurulda; “İntiharın Önlenmesi” konusunda paydaş kurumlarla iş birliği içerisinde yapılabilecek faaliyetler üzerinde durulmuş ve gerekli önlemlerin alınması için İl Eylem Planı çalışmalarına başlanmıştır.