Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme (ÇPGD) Programı Eğitimi
14 Eylül 2018

Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme (ÇPGD) Programı Eğitimi

 

Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme (ÇPGD) Programının tanıtılması, gebelik dönemi ve 0-6 yaş çocuğun sağlıklı gelişimini destekleyecek bilgi ve becerilerin kazandırılması, ÇPGD Programı kapsamında kullanılan Görüşme Formu’nu tanımaları ve kullanma becerisi kazanmaları amacıyla ilimiz Aile Hekimlerine yönelik Psikolog Ayşe GÜLER, Sosyal Çalışmacı Öznur CAN TAŞ, Çocuk Gelişimci Rukiye AKDAŞ ve Sosyal Çalışmacı Ömür KÜÇÜK tarafından hizmet içi eğitim düzenlenmiştir.

2018 yılının birinci eğitimi 08.05.2018 ve 15.05.2018 tarihinde Ruh Sağlığı Programları Birimi tarafından gerçekleştirilen söz konusu eğitimlere 41 Aile Hekimi katılmıştır. ÇPDG Programı yanında Otizm, Özgül Öğrenme Güçlüğü, Etkili İletişim Becerileri, Çocuk İhmal ve İstismarı ve İntiharı Önleme  konularında da eğitim verilmiştir. 

 Günümüzde özel gereksinimli çocukların insidans değerlerine bakıldığında artış yaşandığı yapılan araştırmalarda saptanmıştır. Bu yönde erken müdahale ve erken teşhisin önemine dikkat çekilmiştir. Koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında aile hekimleri ve aile sağlığı personeli bilinçlendirilerek gerekli durumlarda aileleri ikinci basamak sağlık kuruluşuna yönlendirmeleri amaçlanmıştır.