Dünya Aşı Haftası
14 Eylül 2018

DÜNYA AŞI HAFTASI
 
 
      Her çocuğun hayata sağlıklı bir başlangıç yapmayı hak ettiği kabul edilerek bağışıklamanın önemi konusunda farkındalık oluşturmak, bağışıklama çalışmalarının güçlendirilmesi ve her yaştan insanın korunmasının sağlanması hedeflenmektedir.
 
      Bu kapsamda, bu yıl da 24 - 30 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan“Dünya Aşı Haftasında” yapılacak etkinlikler ile bağışıklama konusunda sağlık personelinin duyarlılığının ve toplumun farkındalığının arttırılması planlanmaktadır.

      Aşı; insanları hastalıklardan ve onların kötü sonuçlarından koruyabilmek için sağlam ve risk altındaki kişilere uygulanır.

     Vücut, aşı ile kendisine zarar vermeyen mikrop ve toksinleri tanır ve onlara karşı bir savunma yöntemi geliştirir. Böylece gerçek mikropla karşılaşıldığında kişi hastalanmaz. Bu kişi artık o hastalığa karşı bağışıktır.

    Aşılarını uygun sayıda ve uygun aralıklarla almış çocuklar yeterince korunmuş olurlar. Bazı aşıların bir kez uygulanması yeterli iken bazıları için tekrar uygulama dozlarına ihtiyaç vardır. Bu sebepten dolayı hekimlerin bebek ve çocuklarımızın yaşına göre belirledikleri aralıklarda ve tarihlerde aşılarını yaptırmaya azami gayret göstermeliyiz.

Aşı Takviminde Hangi Aşılar Vardır?

       2005 yılı sonuna kadar yedi hastalığa karşı aşılama yapılıyordu (Difteri, Boğmaca, Tetanos, Çocuk Felci, Kızamık, Hepatit B, Verem) Son olarak 2013 Ocak ayında suçiçeği aşısının da uygulamaya girmesi ile yapılan aşı sayısı 13’e yükselmiştir. Bu aşılar: Difteri, Boğmaca, Tetanos, Çocuk Felci, Kızamık, Hepatit B, Verem, Kızamıkçık Kabakulak, Menenjit aşısı, Zatürre aşısı, Hepatit A ve Suçiçeği aşılarıdır.

      Bütün çocuklar doğar doğmaz aşı takvimine uğun bir şekilde aşılanmaya başlanmalıdır Aşılar sadece çocuklar için değildir. Aşısı olmayan yani bağışıklanmamış yetişkinler yaşlarına uygun olarak tetanos, Difteri, Grip, Zatürre hastalıklarına karşı aşılanmalıdır. Bazı hastalıklar için(Yüksek Tansiyon, Şeker, Astım, Akciğer hastalıkları gibi) risk gurubunda kabul edilen erişkinler de sağlık kuruluşlarına başvurarak yapılması gereken aşılar konusunda bilgi edinmeli ve aşılanmalıdır. Hastalıklar açısından riskli ülkelere seyahat edecekler ise bölgenin özelliğine göre gerekli aşıları yaptırmalıdırlar. Umre ve Hac için yurt dışına giden vatandaşlarımıza Menenjit ve polio (Çocuk Felci) aşısı yapılması gibi.

Aşılar Sağlık Bakanlığı kurum ve kuruluşlarında ücretsiz olarak uygulanmaktadır.

        Sayın anne ve babalar! Aşı sayesinde Ülkemizde her yıl yaklaşık 40-50 bin bebeğimizin aşı ile korunabilir hastalıklardan ölümü engellenmektedir. Dünyanın Çiçek hastalığından arındırılması gibi başta kızamık olmak üzere diğer hastalıklardan da arındırılması Ülkemizin ve Dünyanın en önemli sağlık hedefleri arasındadır. Bu ancak siz anne ve babaların desteği ile gerçekleşebilir.
      “Herşeyin Başı Sağlık, Sağlığın Başı Aşı” gerçeğinden hareketle üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getirelim. “Çocuklarınızın Eksik Aşılarını Tamamlatınız” En yakın sağlık kuruluşu ve aile sağlığı merkezlerimizde ücretsiz verilen aşılama hizmetlerinden faydalanalım. “Aşılı Çocuk, Sağlıklı Çocuk” ilkesinden yola çıkarak aşılamanın önemini her fırsatta vurgulayalım, çocuklarımızın aşılanmasını sağlayalım, “Aşılanma Her Çocuğun Hakkıdır” Aşısız ve eksik aşılı bebeklerimizi aşılarını olmaya bekliyoruz.


                           Dr. Mehmet Metin DEMİR
                  İl Sağlık Müdürü