ACİL OBSTETRİK BAKIM 2018 YILI 1. ÇEKİRDEK EKİP STRATEJİK GRUP TOPLANTISI
14 Mart 2019

ACİL OBSTETRİK BAKIM 2018 YILI 1. ÇEKİRDEK EKİP STRATEJİK GRUP TOPLANTISI

  Acil Obstetrik Bakım Programı kapsamında, Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri (ÇEKÜS) Birimi tarafından 20 Şubat 2018 saat 15:00’da Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda Çekirdek Ekip Stratejik Planlama toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Onur ŞİMŞEKYAKAR başkanlığında, Başkan Yardımcısı Aysel UYAR, Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Birim Sorumlusu Dr. Fatma Ezgi KARACA, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Uzman Fatime ÇELEBİ, Hastane Kadın Doğum Uzmanı Ayhan AKSOY, Aktürk Tıp Merkezi Kadın Doğum Uzmanı Mehmet Zafer İZGİ, Kilis Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Gökmen ERENDOR, Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Hekimi Dr. Yüksel DOKUZLUOĞLU, Elbeyli Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr.Direnç UZUNGELİŞ, Musabeyli Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Muazzez VELİPAŞAOĞLU, ÇEKÜS Birim Sorumlusu Uzm. Dr. Ömer ALIŞKIN ve ÇEKÜS Çalışanları Ebe Aysel KOÇ ve Nazlı ERTURAL‘ın katılımları ile gerçekleştirildi.

Acil Obstetrik Bakım gebeliğin başlangıcından doğum ve doğum  sonrası ilk 42 gün içerisinde meydana gelen anne ve bebeğin hayatını tehdit eden, acil müdahale gerektiren durumlarda verilen hizmetler bütünüdür. Toplantıda 2017 yılı Anne Sağlık Göstergeleri değerlendirilerek anne sağlığını iyileştirmek ve geliştirmek, anne mortalite ve morbidite oranlarını azaltmak, sağlık hizmetlerinin niteliğini ve ulaşılabilirliğini arttırmaya yönelik Acil Obstetrik Bakım Eylem Planı yapılıp kararlar alındı, İl Sevk Haritası düzenlendi. Toplantı sonrasında katılımcılara Yönetici Kolaylaştırıcı ve Destek Personel Uyum Eğitimi Eğitim Belgesi verildi.

Toplantıda Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ömer ALIŞKIN tarafından Acil Obstetrik Bakım (AOB) tanımı, amaçları ve anne ölümleri, riskli gebelikler, gebe loğusa izlemleri vb. Kilis’e ait anne sağlığı göstergelerini de içeren sunum yapıldı.