EGİTİM DUYURUSU
22 Nisan 2022

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 16/05/2022-06/06/2022 tarihleri arasında "Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı" düzenlenecektir. Bahse konu sertifikalı eğitim programının başvuruları 20/04/2022-06/05/2022 tarihleri arasında yapılacak olup, program sorumlusunun iletişim bilgileri ekte yer almaktadır. Başvurmak isteyenler https://ekip.saglik.gov.tr/Account/Login?returnUrl=%2F duyuru ekinde bulunan“Başvuru Formu”nu doldurarak ekte yer alan mail adresine gönderebilirler.

 

 

 

 

 
Program Sorumlusu: Zahide AKSOY
E-posta: zahide.aksoy@saglik.gov.tr
Tel: 0 (216) 421 42 00 Dahili: 1530