EGİTİM DUYURUSU
19 Nisan 2022

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 16.05.2022-15.06.2022 tarihleri arasında "Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı" düzenlenecektir.Eğitim  başvurusu  20.04.2022-05.05.2022 tarihleri arasında olup; programa Sağlık Bakanlığından tescilli diploması, kimlik fotokopisi, ameliyathanede çalıştığını gösterir belge, hemşire yetki belgesi (ebeler için) ile birlikte https://ekip.saglik.gov.tr/Account/Login?returnUrl=%2F duyuru ekinde bulunan “Başvuru Formunu” doldurup ilgili kurum amirlerine onaylatarak  aşağıda yer alan e posta adresine mail olarak gönderilmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

 

Program Sorumlusu:
Sedef SÜNGÜ
Mail:sedef.sungu@saglik.gov.tr
Tel: 03862134515-1283\1284