EGİTİM DUYURUSU
19 Nisan 2022

İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi tarafından, 16.05.2022 - 27.06.2022 tarihleri arasında "Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı "düzenlenecektir. Bahse konu sertifikalı eğitim programının başvuruları 18.04.2022- 29.04.2022 tarihleri arasında alınacak olup, program sorumlusunun iletişim bilgileri aşağıda bulunmaktadır. Başvurular https://ekip.saglik.gov.tr/Account/Login?returnUrl=%2F duyuru ekinde bulunan“Başvuru Formu” doldurularak ekte yer alan mail adresine gönderilebilir.

 

 

 

 

Program Sorumlusu : Uzm.Hem.Derya Topçu
Tel: 0 212 314 55 55 Dahili:51005   
Mail: derya.topçu1@saglik.gov.tr