EGİTİM DUYURUSU
05 Nisan 2022

SBÜ Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 23.05.2022 ile 01.07.2022 tarihleri arasında "Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı" düzenlenecektir. Bahse konu sertifikalı eğitim programının başvuruları 11.04.2022 ile 22.04.2022 tarihleri arasında yapılacak olup program sorumlusunun iletişim bilgileri yazımız ekinde bulunmaktadır. 
Başvurular https://ekip.saglik.gov.tr duyuru ekinde bulunan başvuru formu doldurularak başvuru yapan sağlık personelinin görev yaptığı hastanenin Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından imzalı ve Başhekimliği tarafından onaylı olmalıdır.
 
 
 
 
 
Program Sorumlusu: Hemşire İsa TUNCAY
İletişim: 0322 455 90 00  Dahili: 5990
E-Posta: isa.tuncay@saglik.gov.tr