EGİTİM DUYURUSU
05 Nisan 2022

İstanbul Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi tarafından, 23.05.2022-10.06.2022 tarihleri arasında "Palyatif  Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı "düzenlenecektir. Bahse konu sertifikalı eğitim programının başvuruları 13.04.2022-22.04.2022 tarihleri arasında alınacak olup, program sorumlusunun iletişim bilgileri aşağıda bulunmaktadır. Başvurular https://ekip.saglik.gov.tr/Account/Login?returnUrl=%2F duyuru ekinde bulunan“Başvuru Formu” doldurularak ekte yer alan mail adresine gönderilebilir.

 

 

 

 

 

 

Program Sorumlusu:Sultan ÇAKIR
Tel:Tel: 0 (212) 412 90 00 - 9085   
Mail:egitimbirimi@avcilardh.gov.tr