EGİTİM DUYURUSU
31 Mart 2022

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi tarafından, 09 Mayıs 2022 - 08 Haziran 2022 tarihleri arasında "Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı "düzenlenecektir. Bahse konu sertifikalı eğitim programının başvuruları 28 Mart 2022 - 08 Nisan 2022 tarihleri arasında alınacak olup, program sorumlusunun iletişim bilgileri aşağıda bulunmaktadır. Başvurular https://ekip.saglik.gov.tr/Account/Login?returnUrl=%2F duyuru ekinde bulunan“Başvuru Formu” doldurularak ekte yer alan mail adresine gönderilebilir.

 

 

 

 

Program Sorumlusu : Hem. Nergis HAFIZ
Tel: 0212 909 60 00 Dahili:71490
Mail: nergis.hafiz@saglik.gov.tr