EGİTİM DUYURUSU
15 Mart 2022

SBÜ Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 16.05.2022 ile 15.06.2022 tarihleri arasında "Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı" düzenlenecektir. Bahse konu sertifikalı eğitim programına başvurular 17.03.2022  ile 30.03.2022 tarihleri arasında yapılacak olup program sorumlusunun iletişim bilgileri yazımız ekinde bulunmaktadır. 
Başvurular https://ekip.saglik.gov.tr duyuru ekinde bulunan başvuru formu doldurularak başvuru yapan sağlık personelinin görev yaptığı hastanenin Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından imzalı ve Başhekimliği tarafından onaylı olmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

Kurs Program Sorumlu Hemşiresi: Selda BALCILAR
E-posta: selda.balcilar@saglik.gov.tr
Telefon: 0 (322) 455 90 00 Dahili: 5324 - 5326
IBAN No: TR 42 0001 2009 1650 0005 0000 40 Halk Bankası