EGİTİM DUYURUSU
09 Mart 2022

Müdürlüğümüze bağlı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından, 09 Mayıs -20 Haziran 2022 tarihleri arasında "Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı" düzenlenecektir. Bahse konu sertifikalı eğitim programının başvuruları 14-25 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacak olup, program sorumlusunun iletişim bilgileri aşağıda bulunmaktadır. 
      Başvurular https://ekip.saglik.gov.tr/Account/Login?returnUrl=%2F  duyuru ekinde bulunan “Başvuru Formu” doldurularak (Hastane Yöneticisi ile Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü onaylı), ünvanıyla ilgili diploma fotokopisi (aslı gibidir onaylı), nüfus cüzdanı fotokopisi, hemşire yetkili ebe ise yetki belgesi fotokopisi (aslı gibidir onaylı), yoğun bakım ünitesinde çalıştırılması planlanan personel ise görev yaptığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde çalıştırılmasının planlandığına dair üst yazısı ile birlikte   aşağıda yer alan mail adresine gönderilebilir.
 
 
 
 
Başvuru İçin Gerekli Evraklar
1.Başvuru Formu
2.Diploma Fotokopisi
3.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4.Hemşirelik Yetki Belgesi(Ebeler için)
 
 
Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için:
Program Sorumlusu : Havva DEMİRDAŞ
Tel: (0274)2316660-2062
E-posta:havva.yilmaz6@saglik.gov.tr