EGİTİM DUYURUSU
21 Şubat 2022

istanbul il sağlık Müdürlüğüne bağlı hizmet veren Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 31.03.2022-29.04.2022 tarihleri arasında "Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı" düzenlenecektir. Bahse konu sertifikalı eğitim programının başvuruları 14.02.2022-28.02.2022  tarihleri arasında yapılacak olup, program sorumlusunun iletişim bilgileri ekte yer almaktadır. Başvurular https://ekip.saglik.gov.tr/Account/Login?returnUrl=%2F duyuru ekinde bulunan“Başvuru Formunu” doldurarak aşağıda yer alan mail adresine gönderebilir. 


 


Ek: Program Sorumlusu :Eylem ADIMAN 
tel:0212 440 40 00/2067
Mail adresi: eylem.sahin@saglik.gov.tr