EGİTİM DUYURUSU
25 Ocak 2022

Adana il Sağlık Müdürlüğüne bağlı Seyhan Devlet Hastanesi Söz konusu sertifikalı eğitim programına Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Standartları' nın 6. maddesindeki katılımcı niteliklerinde belirtildiği üzere çocuk ve erişkin acil servislerinde çalışan veya çalıştırılması planlanan hemşireler, hemşire yetkisi almış ebeler ve sağlık memurları (toplum sağlığı) katılabilecektir.
Başvuru için; https://ekip.saglik.gov.tr/ adresinden e-devlet aracılığıyla doldurulacak form (Hastane Yöneticisi ile Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü onaylı ), ünvanıyla ilgili diploma fotokopisi (aslı gibidir onaylı), nüfus cüzdanı fotokopisi, hemşire yetkili ebe ise yetki belgesi fotokopisi (aslı gibidir onaylı), çocuk ve erişkin acil servislerinde çalıştırılması planlanan personel ise görev yaptığı hastanenin çocuk ve erişkin acil servislerinde çalıştırılmasının planlandığına dair üst yazısı ile birlikte 31.01.2022 ile 11.02.2022 tarihleri arasında ilgili hastaneye başvuru yapmaları gerekmektedir. 

 

 

 

Program Sorumlu Hemşiresi:  Hemşire Fatma Hikmet YEŞİL
İletişim: 0 (322) 225 93 29 (Dahili: 2206 ) 
E Mail: fatmahikmet.yesil@saglik.gov.tr