EGİTİM DUYURUSU
04 Ocak 2022

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 07.02.2022-08.03.2022 tarihleri arasında "Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı" düzenlenecektir. Eğitim  başvurusu  13.12.2021-07-01.2022 tarihleri arasında olup; programa Sağlık Bakanlığından tescilli diploması, kimlik fotokopisi, ameliyathanede çalıştığını gösterir belge, hemşire yetki belgesi (ebeler için) ile birlikte https://ekip.saglik.gov.tr/Account/Login?returnUrl=%2F duyuru ekinde bulunan “Başvuru Formunu” doldurup ilgili kurum amirlerine onaylatarak  aşağıda yer alan   e posta adresine mail olarak gönderilmesi gerekmektedir.

 

 

 

Program Sorumlusu:
Sedef SÜNGÜ
Mail:sedefsungu75@gmail.com
Tel: 03862134515-1283\1284