Türkiye Saha Epidemiyolojisi Sertifikalı Eğitim Programı 2020- 2021 Dönemi Duyurusu
02 Aralık 2021

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan insan gücü kapasitesinin oluşması için Türkiye Saha Epidemiyolojisi Sertifikalı Eğitim Programı’na saha epidemiyoloğu olarak yetiştirilmek üzere önümüzdeki dönem için yeni kursiyerler alınacaktır. Başvuru için son tarih 31 OCAK  2022dir.

 

https://www.saglik.gov.tr/TR,86713/turkiye-saha-epidemiyolojisi-sertifikali-egitim-programi-2020-2021-donemi-duyurusu.html