EGİTİM DUYURUSU
26 Ekim 2021

Adana İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Adana Seyhan Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 06.12.2021 ile 14.01.202 tarihleri arasında "Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı" düzenlenecektir. Bahse konu sertifikalı eğitim programına başvurular 01.11.2021 ile 12.11.2021 tarihleri arasında yapılacak olup program sorumlusunun iletişim bilgileri yazımız ekinde bulunmaktadır. 

      Başvurular https://ekip.saglik.gov.tr duyuru ekinde bulunan başvuru formunun doldurularak başvuru yapan sağlık personelinin görev yaptığı hastanenin Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından imzalı ve Başhekimliği tarafından onaylı olmalıdır. 
 
 
Program Sorumlu Hemşiresi:  Hemşire Fatma Hikmet YEŞİL
İletişim: 0 (322) 225 93 29 (Dahili: 2206 ) 
E - Mail: fatmahikmet.yesil@saglik.gov.tr