EGİTİM DUYURUSU
13 Ekim 2021

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Osmaniye Devlet Hastanesi  tarafından 15/11/2021-24/12/2021 tarihleri arasında Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programının düzenleneceği tarafınıza bildirilmiştir. Bahse konu sertifikalı eğitim programının başvuruları 11/10/2021-20/10/2021 tarihleri arasında değiştirilmiş olup, program sorumlusunun iletişim bilgileri ekteki yazıda bulunmaktadır.Başvuru yapacak personel https://ekip.saglik.gov.tr/Account/Login?returnUrl=%2F duyuru ekinde bulunan "Başvuru Formunu" doldurarak ekte yer alan mail adresine gönderebilir.