12 MART 2020 DÜNYA BÖBREK GÜNÜ KAPSAMINDA
17 Ağustos 2021

   KronikBöbrekHastalığıdünyadaveülkemizdesalgınhalinialmışönemlibirhalksağlığısorunudur. Böbrek hastalığı erken saptanırsa sıklıkla önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir. Ancak hastalığın farkındalığının düşük olması, erken dönemde tespit edilmesine imkan vermemektedir. Bireylerin hastalığının farkında olmaması nedeni ile son dönem böbrek yetmezliği gelişmekte ve yaşam kalitesi bozulmaktadır.

  Bu kapsamda İlimiz merkezindeki liselerde (2-3 Ocak 2020 tarihlerinde) “Böbrek sağlığı ve Beslenme ”konularında öğrencilere eğitim verilerek farkındalık oluşturulmuştur.