TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI
17 Ağustos 2021

Kurultaya Davet

Türk Tıp Dünyası Kurultayının altıncısını 29-31 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Bakanlığımız ev sahipliğinde gerçekleştiriyoruz.

Ana teması “Biyoteknoloji” olarak belirlenen kurultayımıza katılımlarınız bizleri onurlandıracaktır.

Biyoteknoloji terimi günümüzde "Bilgi birikimi, ürün ve hizmet üretimi amacıyla canlı ya da cansız organizmaların değiştirilmesi için bilim ve teknolojinin canlı organizma, parça, ürün ve modellere uygulanması" işlemlerinin tamamını ifade etmek içim kullanılmaktadır. Birçok alanda olduğu gibi biyoteknolojideki gelişimin yönünü insanın değişimi belirlemektedir. İnsanların yaşam tercihlerinin ve alışkanlıklarının değişmesi, yaşam sürelerinin uzaması, bağışıklık düzeylerinin değişmesi ve çevresel etkenler özellikle sağlık biyoteknolojisinin sürekli bir değişim ve yenilik içerisinde bulunmasını gerektirmektedir.

Sağlık alanındaki gelişmelerin neticesi ile yaşam süresi uzamakta, erken ölümlerin önüne geçilebilmektedir. Dolayısıyla nüfusun artış eğilimi ile sağlık hizmetlerinde oluşan ihtiyacın hızlı giderilmesi, biyoteknoloji alanındaki yatırımların artırılması ve bunların sonucu olarak ürüne dönüşebilen Ar-Ge çalışmalarının gerçekleşmesi ile olacaktır. Bu nedenle gelişmiş ve gelişmekte olan diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de biyoteknoloji alanında yapılan Ar-Ge çalışmalarına ayrılan bütçeler her sene artmaktadır. Türkiye’de 2017 yılında GSYİH’nin yaklaşık %1’i Ar-Ge harcamalarına ayrılmıştır.

Türkiye, 2000’li yıllardan itibaren sağlıkta dönüşüm hamlesi ile başlattığı reform çalışmaları ile sağlık uygulamaları vizyonunu genişletmiş ve küresel alanda söz sahibi olan bir ülke konumuna gelmek için önemli atılımlar gerçekleştirmiştir. Gerek kamuda, gerekse özel sektörde bulunan araştırma altyapılarının faaliyet alanları ve yürütülmekte olan çalışmalar, dünyada sağlık biyoteknolojisinde izlenen yol ve yaklaşımlarla büyük oranda paralellik göstermektedir.

6. Türk Tıp Dünyası Kurultayında odak noktaları olarak;
• Metabolik Hastalıklar,
• Kişiselleştirilmiş Tıp,
• İlaç Geliştirme,
• Aşı Geliştirme,
belirlenmiştir.

Kurultaya, ülkemizden ve yurt dışından katılacak olan akademisyenler, biyoteknoloji alanındaki gelişmeleri ve akademik çalışmaları paylaşacak ve karşılıklı görüş alış-veriş imkanı bulacaklardır.

Bundan önceki beş kurultay gibi bu seneki kurultayın da çok faydalı olacağına inanmaktayım. 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayına kıymetli katkılarınız ile katılmaya davet eder, saygılarımı sunarım.

Dr. Fahrettin KOCA

T.C. Sağlık Bakanı
Kurultay Onursal Başkanı


Konuşmacılar
Prof. Dr. Adnane ACHOUR
Karolinska Enstitüsü
Prof. Dr. Antonio DI STEFANO
G. d'Annunzio Chieti-Pescara Üniversitesi
Prof. Dr. Arshad MAJID
Sheffield Üniversitesi
Prof. Dr. Aykut ÖZDARENDELİ
Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Dilek URAL
Koç Üniversitesi
Dr. Dilek GÜRSOY
Siegburg Helios Kliniği
Prof. Dr. Ertuğrul KILIÇ
İstanbul Medipol Üniversitesi
Prof. Dr. Hülya AYAR KAYALI
İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü
Prof. Dr. İhsan SOLAROĞLU
Koç Üniversitesi
Prof. Dr. İlhan SATMAN
TÜSEB
Prof. Dr. Jan BORÉN
Göteborg Üniversitesi
Prof. Dr. Lale TOKGÖZOĞLU
Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Markus RALSER
Francis Crick Enstitüsü
Prof. Dr. Mathias UHLÉN
İsveç Kraliyet Teknoloji Enstitüsü
Prof. Dr. Matthias BLÜHER
Leipzig Üniversitesi
Doç. Dr. Mert DÖŞKAYA
Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Morten GRØTLI
Göteborg Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa GÜZEL
İstanbul Medipol Üniversitesi
Prof. Dr. Rana SANYAL
Boğaziçi Üniversitesi
Dr. Saeed SHOAIE
King’s College London
Prof. Dr. Tanıl KOCAGÖZ
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Prof. Dr. Tarlan MAMMEDOV
Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Türker KILIÇ
Bahçeşehir Üniversitesi
Prof. Dr. Ulf SMITH
Göteborg Üniversitesi
Prof. Dr. Yasemin BAŞBINAR
Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Yusuf ÖZKUL
Erciyes Üniversitesi

Panel
A. Altuğ Oğuz
Sağlık Ürünleri Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi
Ender KOÇAK
Türkiye İlaç Sanayi Derneği
Prof. Dr. Erdal CEVHER
İstanbul Üniversitesi
Dr. Hakkı GÜRSÖZ
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Dr. Mahmut TOKAÇ
İlaç, Eczacılık, Sağlık Bilim ve Teknolojileri Vakfı
Dr. Mete HÜSEMOĞLU
Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği
Prof. Dr. Pınar OKYAY
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
Prof. Dr. Şaban TEKİN
TÜBİTAK MAM
Turgut TOKGÖZ
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası
GENEL BİLGİLER
Kurultayın Yapılacağı Ülke - İl
İstanbul/Türkiye - 29-31 Ekim 2019
Kurultayı Düzenleyen Kurum
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı
Kurultay Yeri
Renaissance Polat İstanbul Hotel / Bakırköy
Kurultay Dili
Kurultay dili Türkçe'dir. Kurultay süresince Türkçe, İngilizce dillerinde karşılıklı olarak simultane tercüme yapılacaktır.

Kurultay katılımı ücretli olup, kesin kayıt aşamasında ücretler tahsil edilecektir. Ön kayıt işlemleri ücretsizdir.

Katılımcı sayısı 1200 kişi ile sınırlıdır. Ön kayıt yaptıranlara öncelik tanınacaktır.

KURULTAY TAKVİMİ
19/08/2019
Kayıt başlangıç tarihi
20/08/2019
Kurultay Programı İlan Tarihi
27/09/2019
Ödül Başvurusu Son Tarihi
05/10/2019
Bildiri Gönderimi Son Tarihi
15/10/2019
Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi
22/10/2019
Bildirileri kabul edilen konuşmacıların kurultay katılım ücretini son ödeme tarihi
29/10/2019
Kurultay Başlangıcı
31/10/2019
Kurultay Kapanışı
  Konuşmacılar
  Prof. Dr. Adnane ACHOUR
  Karolinska Enstitüsü
  Prof. Dr. Antonio DI STEFANO
  G. d'Annunzio Chieti-Pescara Üniversitesi
  Prof. Dr. Arshad MAJID
  Sheffield Üniversitesi
  Prof. Dr. Aykut ÖZDARENDELİ
  Erciyes Üniversitesi
  Prof. Dr. Dilek URAL
  Koç Üniversitesi
  Dr. Dilek GÜRSOY
  Siegburg Helios Kliniği
  Prof. Dr. Ertuğrul KILIÇ
  İstanbul Medipol Üniversitesi
  Prof. Dr. Hülya AYAR KAYALI
  İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü
  Prof. Dr. İhsan SOLAROĞLU
  Koç Üniversitesi
  Prof. Dr. İlhan SATMAN
  TÜSEB
  Prof. Dr. Jan BORÉN
  Göteborg Üniversitesi
  Prof. Dr. Lale TOKGÖZOĞLU
  Hacettepe Üniversitesi
  Prof. Dr. Markus RALSER
  Francis Crick Enstitüsü
  Prof. Dr. Mathias UHLÉN
  İsveç Kraliyet Teknoloji Enstitüsü
  Prof. Dr. Matthias BLÜHER
  Leipzig Üniversitesi
  Doç. Dr. Mert DÖŞKAYA
  Ege Üniversitesi
  Prof. Dr. Morten GRØTLI
  Göteborg Üniversitesi
  Doç. Dr. Mustafa GÜZEL
  İstanbul Medipol Üniversitesi
  Prof. Dr. Rana SANYAL
  Boğaziçi Üniversitesi
  Dr. Saeed SHOAIE
  King’s College London
  Prof. Dr. Tanıl KOCAGÖZ
  Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
  Prof. Dr. Tarlan MAMMEDOV
  Akdeniz Üniversitesi
  Prof. Dr. Türker KILIÇ
  Bahçeşehir Üniversitesi
  Prof. Dr. Ulf SMITH
  Göteborg Üniversitesi
  Prof. Dr. Yasemin BAŞBINAR
  Dokuz Eylül Üniversitesi
  Prof. Yusuf ÖZKUL
  Erciyes Üniversitesi

  Panel
  A. Altuğ Oğuz
  Sağlık Ürünleri Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi
  Ender KOÇAK
  Türkiye İlaç Sanayi Derneği
  Prof. Dr. Erdal CEVHER
  İstanbul Üniversitesi
  Dr. Hakkı GÜRSÖZ
  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
  Dr. Mahmut TOKAÇ
  İlaç, Eczacılık, Sağlık Bilim ve Teknolojileri Vakfı
  Dr. Mete HÜSEMOĞLU
  Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği
  Prof. Dr. Pınar OKYAY
  Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
  Prof. Dr. Şaban TEKİN
  TÜBİTAK MAM
  Turgut TOKGÖZ
  İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası
  GENEL BİLGİLER
  Kurultayın Yapılacağı Ülke - İl
  İstanbul/Türkiye - 29-31 Ekim 2019
  Kurultayı Düzenleyen Kurum
  Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı
  Kurultay Yeri
  Renaissance Polat İstanbul Hotel / Bakırköy
  Kurultay Dili
  Kurultay dili Türkçe'dir. Kurultay süresince Türkçe, İngilizce dillerinde karşılıklı olarak simultane tercüme yapılacaktır.

  Kurultay katılımı ücretli olup, kesin kayıt aşamasında ücretler tahsil edilecektir. Ön kayıt işlemleri ücretsizdir.

  Katılımcı sayısı 1200 kişi ile sınırlıdır. Ön kayıt yaptıranlara öncelik tanınacaktır.

  KURULTAY TAKVİMİ
  19/08/2019
  Kayıt başlangıç tarihi
  20/08/2019
  Kurultay Programı İlan Tarihi
  27/09/2019
  Ödül Başvurusu Son Tarihi
  05/10/2019
  Bildiri Gönderimi Son Tarihi
  15/10/2019
  Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi
  22/10/2019
  Bildirileri kabul edilen konuşmacıların kurultay katılım ücretini son ödeme tarihi
  29/10/2019
  Kurultay Başlangıcı
  31/10/2019
  Kurultay Kapanışı