1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ
17 Ağustos 2021

 

  • yaşlı resim 2019.jpg 1.jpg

1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ

Doğum oranlarının düşmesi ve teknolojik gelişmelerin sağlık hizmetlerinde etkili kullanımı, bilinçli beslenme ve hareketli yaşam, ortalama yaşam beklentisinin uzamasına ve yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki payının artmasına olanak sağlamıştır. Yaşlı nüfus artış hızına paralel olarak yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık yaratmak amacıyla tüm dünyada 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü olarak anılmaktadır.

TUİK nüfus projeksiyonlarına göre, Ülkemizde yaşlı nüfus oranının 2023 yılında %10.2,  2030 yılında %12.9, 2040 yılında %16.3, 2060 yılında %22.6 ve 2080 yılında %25.6 olacağı tahmin edilmektedir.

 

Yaşlı nüfusun artan oranı yaşlılara sunulan sağlık hizmetlerinin de çeşitlenmesini  gerektirmektedir. Genç gruplarda sağlık hizmetlerinin temel hedefi tedavi iken, yaşlı gruplarda esas hedef; yaşam kalitesinin arttırılması ve korunmasıdır. Yaşlıların yaşam kalitesinin korunması; yeterli ve dengeli beslenmek ,fiziksel aktivite alışkanlıklarını kazanmak, alkol ve sigaradan uzak durmasıyla  sağlanabilir ve sosyal bir birey olarak yaşama devam etmesi  mümkündür.Ayrıca yaşlılık döneminde sık karşılaşılan, “Alzheimer, demans” gibi sağlık sorunlarının erken teşhis edilmesi ve bu sorunların  yaşlılığın doğal sonucu gibi görmezden gelinmemesi önemlidir.

Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Yaşlılık döneminin itibarla yaşanması aynı zamanda bir minnet borcudur. 

Yaşlılarınızın yaşam kalitesini arttırmak elinizde.