Mart Ayı Kolon Kanseri Farkındalık Ayı
17 Ağustos 2021

    Kalın Bağırsak Kanser Taramaları ; 50-70 yaş arasında kadın ve erkek nüfusa Kanser Erken Teşhis, Tarama ve
Eğitim Merkezleri (KETEM),Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı
Merkezlerinde (ASM) gaitada gizli kan kiti yardımıyla hızlı, pratik ve güvenilir bir şekilde 2 yılda bir ücretsiz olarak
yapılmaktadır.
     
    Kilis Sağlıklı Hayat Merkezi personelleri tarafından Kolon Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında; Kilis Devlet Hastanesi
ve Nüfus Müdürlüğü'nde stand kuruldu. Kolon kanserinin tarama testleri ile erken teşhis edilebileceği konusunda broşürler
dağıtılarak halk bilgilendirildi ve GGK kiti dağıtılarak mobil tarama yapıldı.