Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı Birimi tarafından Kilis Devlet Hastanesi konferans salonunda aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına yönelik Eğitim verilmiştir.
17 Ağustos 2021

Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı Birimi tarafından Kilis Devlet Hastanesi konferans salonunda aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına yönelik “Çalışan Güvenliği(Beyaz Kod), Kadın Erkek Fırsat Eşitliği(KEFE), Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler ile Mücadele ve Çocuk İhmal ve İstismarı” konularında eğitim verilmiştir.